Thursday, May 23, 2013

Meraikan Perbezaan Menolak Perkauman
Meraikan Perbezaan Menolak Perkauman

Oleh: Lim Kim Hui

Masalah perkauman kembali menghantui Malaysia selepas Pilihan Raya Umum Ke-13. Keadaan ini berlaku kerana kita tidak dapat menerima perbezaan pendapat yang menjadi landasan negara berdemokrasi. Kita tidak mahu menerima hakikat perbezaan pilihan adalah kebebasan berkehendak yang diberikan oleh Tuhan. Keadaan ini berlaku kerana kita sering mencari persamaan semata-mata, orang Barat mahu orang Islam supaya menjadi seperti mereka dengan mengikuti nilai-nilai mereka dan begitu jugalah sebaliknya. Dunia ini terlalu menitikberatkan elemen persamaan sehingga melupakan hikmah perbezaan. Persamaan ada baiknya. Tetapi perbezaan adalah pelengkapnya.

Sebenarnya kalau kita berani merenungi hakikat penciptaan Tuhan, maka kita menemui bahawa keagungan Tuhan yang paling hakiki adalah keupayaan-Nya melahirkan warna-warni perbezaan. Kepelbagaian alam flora dan fauna, kewujudan manusia pelbagai etnik, kewujudan aneka bahasa, budaya dan agama menjadikan dunia ini berwarna-warni dan tidak membosankan. Kenikmatan warna-warni perbezaan yang Tuhan berikan tak pernah kita syukuri, malah sering kita lupakan. Kita mahu orang lain sama dengan kita.

Menyentuh hal ini, kita seharusnya menghargai keharmonian yang ada pada kita. Sambutan Hari Kemerdekaan yang disertai dengan acara berwarna-warni pelbagai kaum sesungguhnya merupakan suatu bentuk keindahan masyarakat Malaysia. Begitu juga, kehadiran pemimpin pelbagai kaum tidak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lainnya dalam sambutan bercorak budaya kesukuan menandakan bahawa sehingga kini nampaknya banyak daripada orang kita masih tahu menghargai perbezaan yang ada. Acara yang diikut-serta oleh masyarakat pelbagai etnik di Malaysia menggambarkan kejayaan toleransi kaum yang merupakan suatu khazanah menghargai perbezaan.

Nampaknya negara lain yang cukup berjaya dalam menggemblengkan perbezaan menjadi sebuah kekuatan adalah Switzerland misalnya. Dengan perbezaan linguistik rakyatnya yang boleh berbahasa Jerman, Perancis, Itali dan Romansh, negara Switzerland berjaya membentuk hubungan rapat dalam bidang pelancongan dan perdagangan dengan negara-negara di mana bahasa-bahasa ini dituturi. Malah Malaysia seharusnya berasa bertuah kerana dapat menikmati faedah gabungan antara bahasa timur dengan barat, selain daripada bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan kita, banyak penduduk turut berupaya berbahasa Inggeris, Cina dan Tamil. Berbanding dengan Switzerland, kita mungkin lebih bersyukur kerana kita malah dapat bersatu di sebalik kepelbagaian agama yang ada.

Perbezaan bukan bermakna konflik tetapi keindahan. Kita harus berani memberitahu generasi baharu kita bahawa musuh kita bukannya perbezaan dan mereka juga harus diajar supaya menerima perbezaan baik perbezaan pendapat, ideologi, agama, bahasa mahupun budaya. Hanya semangat menerima perbezaan sebagai sesuatu bentuk keindahan boleh menyelamatkan dunia kita daripada terus bersengketa. Keindahan yang dipersembahkan oleh rakyat Malaysia menggambarkan bahawa perbezaan budaya tidak semestinya menggambarkan pertembungan seperti yang cuba dilaga-lagakan oleh Huntington (1993) melalui tesisnya Pertembungan Peradaban (The Clash of Civilization).

Kejayaan pelancongan Malaysia melalui slogan “Malaysia Truly Asia” merupakan kepintaran promosi pelancongan yang berjaya atas semangat menghargai perbezaan. Kalau kita melihat kembali landskap sejarah lama Melaka dan Pulau Pinang. Kita seharusnya berasa bangga bahawa nenek-moyang kita dahulu sebenarnya jauh lebih terbuka dan matang. Kehadiran masjid, kuil, gereja dan tokong dalam sebuah kawasan yang sama menggambarkan hakikat bahawa kita menghargai perbezaan. Persoalannya kenapa dengan semakin majunya budaya kebendaan, masyarakat menjadi semakin mundur toleransi budayanya?

Persamaan bermaksud kebosanan, ekanada dan keluaran kilang, bukan kreativiti. Perbezaan mencorakkan keindahan dan memperkayakan pilihan dan kreativiti. Dalam keghairahan dunia mencari kepentingan bersama, kenapa tidak kita memikirkan betapa indahnya perbezaan. Dunia akan menjadi suatu gelanggang yang cukup membosankan tanpa variasi. Bukankah perbezaan budaya pelbagai etnik di Malaysia mewujudkan pelbagai makanan yang lazat? Bukankah perbezaan budaya mewujudkan muzik yang berbeza? Bukankah perbezaan  agama mewujudkan pelbagai acara sambutan yang berwarna-warni? Bukankah perbezaan peradaban menyediakan sumber menimba ilmu yang beraneka rupa.

Tanpa ada perbezaan, di mana letaknya kebebasan untuk memilih, dan tanpa kebebasan memilih, demokrasi akan hanya menjadi dusta. Demokrasi bukan setakat melihat persamaan hak, tetapi juga harus melihat adanya hak untuk berbeza. Kebolehan menghargai perbezaan itulah sebenarnya menjadi akar bertumbuhnya toleransi dan demokrasi. Bersama-samalah kita memelihara semangat menghargai perbezaan yang masih ada pada kita. Janganlah kita terus bersengketa dan saling hina-menghina kerana perbezaan pendapat, kaum, bangsa, warna kulit, agama, jantina, ideologi politik dan sebagainya. Marilah kita menolak sentimen perkauman dan meraikan perbezaan yang Tuhan kurniakan!

Thursday, July 12, 2012

Terjemahan sebagai Wahana Komunikasi dan Pemerkasaan Ilmu


TERJEMAHAN SEBAGAI WAHANA KOMUNIKASI
DAN PEMERKASAAN ILMU
_______________________________________________
Oleh:
Lim Kim HuiPendahuluan

Dunia merupakan sebuah taman budaya yang menarik kerana dihiasi dengan kepelbagaian bahasa yang indah seperti bahasa Cina, Inggeris, Jerman, Melayu dan Thai. Kekayaan bahasa yang ada pula menjadikan dunia sebuah khazanah ilmu yang tidak ada tandingnya. Bagaimanapun, kepelbagaian bahasa yang indah dan kaya itu pada masa yang sama turut mewujudkan jurang komunikasi jika seseorang itu tidak memahami bahasa penuturnya. Dalam konteks ini, hubungan antara sumber maklumat (perucap, penutur) dengan penerima maklumat (pembaca, pendengar) dalam sesuatu proses komunikasi tidak akan dapat terjalin tanpa adanya terjemahan. Terjemahan tentunya menjadi jambatan antara sumber dengan penerima.

Tentunya lebih baik untuk seseorang itu untuk menguasai bahasa asli sumbernya. Namun demikian, tentunya tidak mungkin bagi kita untuk menguasai kesemua bahasa yang ada di dunia. Sebagai langkah paling praktis, kita memilih terjemahan bagi tujuan tersebut. Terjemahan mempunyai pelbagai fungsi. Melalui terjemahan, kita boleh memahami idea pihak perucap tanpa mengetahui bahasa asalnya. Dalam hubungan ini, terjemahan bertindak selaku jambatan komunikasi bagi menghubungkan dua pihak yang sebenarnya tidak dapat berkomunikasi. Melalui terjemahan juga, kita akan dapat memahami budaya masyarakat lain. Begitu juga, melalui terjemahan, kita berupaya mendapatkan informasi dan ilmu daripada sumber-sumber yang tidak kita fahami bahasanya.

Bahasa Inggeris, Terjemahan dan Ilmu Pengetahuan
Bahasa Inggeris umumnya diakui sebagai bahasa antarabangsa yang tidak ada saingannya, apatah lagi dalam era globalisasi ini dengan teknologi maklumat sebagai pemacunya. Hal ini menjadi sedemikian rupa umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, tradisi penaklukan empayar berbahasa Inggeris terutamanya British (kemudiannya Amerika) yang luas memperkukuhkan kedudukan bahasa berkenaan di kalangan negara-negara bekas jajahannya. Negara kita misalnya merupakan salah satu contoh yang jelas. Berbanding dengan Indonesia yang dijajah Belanda, kita nampaknya lebih banyak dikuasai cara berfikir Inggeris manakala Indonesia oleh cara berfikir Belanda. Sebagai contoh, sebutan huruf bagi fonem a, b, c dan seterusnya bagi masing-masing dua negara Malaysia dan Indonesia menjadi berlainan walaupun pada asalnya bermula daripada bahasa asal yang sama iaitu bahasa Melayu.

Kedua, kejayaan bahasa Inggeris memainkan peranannya sebagai bahasa ilmu dalam hampir kesemua bidang bermula daripada falsafah sehinggalah ke bidang sains. Kepentingan bahasa Inggeris menjadi semakin terasa apabila bahasa tersebut menjadi bahasa perantara terpenting dalam bidang komputer, teknologi maklumat dan telekomunikasi antarabangsa. Kalau kita perhatikan, rasanya tidak ada ilmu yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sehinggakan orang lupa bahawa bahasa sumber asalnya bukanlah bahasa Inggeris. Sebenarnya ada banyak karya asli agung dunia yang bukan ditulis dalam bahasa Inggeris tetapi telah menjadi begitu popular kerana kejayaan bidang terjemahannya. Jerman sebagai misalannya terkenal sebagai sebuah negara yang paling banyak melahirkan pemikir dan penyair dunia. Banyak daripada kita barangkali tidak mengetahui hakikat tersebut kerana terjemahannya ke dalam bahasa Inggeris menjadi begitu berjaya sehinggakan banyak yang merasakan bahawa buku-buku tersebut seperti karya asli. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang sains seperti Kepler, Einstein, Planck dan Leibniz, tokoh-tokoh falsafah seperti Hegel, Kant, Wittgenstein, Nietzsche, Marx dan Heidegger; tokoh muzik seperti Bach dan Beethoven, tokoh sosiologi seperti Weber dan Habermas, sasterawan terkenal seperti Goethe, Kafka dan Grass, tokoh psikologi seperti Freud semuanya terlahir daripada tradisi berbahasa Jerman. Tanpa adanya terjemahan ke dalam bahasa Inggeris, kita tidak berpeluang untuk meneliti sumbangan tokoh-tokoh berkenaan.

Ketiga, hegemoni Amerika Syarikat dengan kemajuan dan pengaruhnya menyebabkan mahu tidak mahu kita perlu mempelajari bahasanya bagi membolehkan komunikasi dan ekonomi berjalan lancar. Dalam dunia yang semakin global, setiap orang hampir tidak ada pilihan dan terpaksa mempelajari bahasa Inggeris demi memperluaskan peluang pekerjaan dan peluang perniagaan. Keadaan tersebut semakin menghimpit daya hidup bahasa-bahasa lain di dunia. Kekuatan Amerika sekaligus turut menjadikan bahasa Inggeris dihormati pada hal banyak karya agung dunia pada asalnya bukan bahasa Inggeris, melainkan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Tanpa terjemahannya ke dalam bahasa Inggeris, banyak orang tidak mungkin berpeluang memperoleh ilmu yang dimulakan oleh tradisi bukan Inggeris.

Walaupun bahasa Inggeris menyediakan bahan bacaan dan perucap yang mencukupi dalam menyebarkan ilmu ke arah memperkayakan bahasa kebangsaan kita, kita tidak seharusnya melupakan peranan bahasa-bahasa lain di dunia. Ada banyak orang yang berilmu tetapi tidak tahu berbahasa Inggeris. Golongan ini tidak seharusnya diketepikan kerana bahasa ilmu bukan datangnya daripada bahasa Inggeris semata-mata. Kemajuan dalam bahasa lain sebagai bahasa ilmu boleh juga kita jadikan panduan.

Terjemahan sebagai Wahana Komunikasi dan Pemerkasaan Ilmu di Jerman
Sebagai misalan, orang Jerman tidak menafikan kepentingan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain di dunia dalam konteks penyebaran dan pemerkasaan ilmu. Walaupun begitu, mereka tidaklah sampai berkompromi sepenuhnya sehingga meminggirkan bahasa kebangsaan mereka sebagai wahana pemerkasaan ilmu. Disebabkan oleh sikap seperti itu, mereka berusaha menterjemahkan sama ada ucapan para pemimpin yang melakukan kunjungan, ucapan penceramah atau ahli akademik, buku mahupun filem ke dalam bahasa mereka. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka lebih berbangga untuk berbahasa Jerman (sekalipun mereka boleh berbahasa Inggeris). Keadaan ini berlaku di mana-mana. Bermula daripada kehidupan sehari-hari sehinggalah kepada dunia akademik. Walaupun begitu, umumnya Orang Jerman tidak merendah-rendahkan identiti dan ilmu pengetahuan yang dapat dijanakan daripada bahasa-bahasa lain. Malah mereka berusaha memanfaatkan khazanah yang ada dalam tradisi lain, tidak kira dari Asia mahupun Afrika. Mungkin itulah sebabnya kenapa ilmu dapat berkembang maju di Jerman.

Di universiti-universiti di Jerman misalnya, seseorang pemidato yang tidak tahu berucap dalam bahasa Inggeris atau langsung tidak tahu berbahasa Inggeris akan turut diundang bagi menyampaikan idea-idea mereka. Sebagai misalan, jika ada seorang perucap yang berkepakaran dalam bidangnya dan secara kebetulan beliau tidak mengetahui atau tidak fasih berbahasa Inggeris, maka perucap berkenaan masih boleh berucap dan mengongsi pandangannya dalam bahasa ibundanya. Pihak penganjur umumnya akan menyediakan seorang penterjemah atau pentafsir bagi menterjemahkan ucapannya ke dalam bahasa Jerman supaya pendengar yang hanya mengetahui bahasa Jerman akan dapat turut berkongsi ilmu. Keadaan seperti ini cukup lumrah. Mereka tidak menjadikan bahasa Inggeris sebagai satu-satunya sumber ilmu.

Hal ini nampaknya tidak begitu popular, terlalu sedikit atau barangkali hampir tidak pernah diusahakan di dalam universiti-universiti, institusi-institusi penyelidikan mahupun penganjur-penganjur seminar tempatan. Kita cenderung hanya mengundang perucap yang dapat berbahasa Inggeris atau Melayu sahaja sehinggakan kita melepaskan peluang untuk mengetahui budaya dan perkembangan ilmu yang berlaku dalam dunia bukan berbahasa Inggeris. Antara sebabnya barangkali kita tidak mempunyai tenaga penterjemah yang mencukupi terutamanya dalam bahasa-bahasa bukan berbahasa Inggeris. Umumnya kita mempunyai penterjemah yang kebanyakannya terdidik dalam melakukan terjemahan Melayu-Inggeris dan Inggeris-Melayu sahaja. Sebagai kesannya, hampir kebanyakan buku bukan berbahasa Inggeris diterjemahkan bukan berdasarkan buku aslinya, melainkan melalui perantaraan terjemahan bahasa Inggeris. Terjemahan seperti ini dua kali terpesong daripada maksud asalnya kerana terjemahan seperti itu bersifat terjemahan atas terjemahan.

Sebagai sebuah negara berbilang kaum, kita sebenarnya mempunyai sumber yang kaya dalam melahirkan penterjemah berbahasa Cina, Tamil dan Arab kerana sistem pendidikan kita yang memberi ruang kepada perkembangan bahasa-bahasa lain. Sayangnya kita tidak banyak menuai potensi dan kepakaran yang ada ekoran daripada keterbukaan dasar pendidikan kita. Keterbukaan seperti itu sesungguhnya merupakan aset yang paling berharga dalam memperkayakan bahasa kebangsaan kita. Kita boleh mengundang tenaga pakar dari China, India dan Arab yang tidak mahir berbahasa Inggeris untuk menyertai seminar tempatan dan menyediakan penterjemah bagi mentafsirkan ucapan mereka ke dalam bahasa Melayu bagi pengetahuan pendengar umum. Dengan cara seperti itu, kita tidaklah hanya bergantung ilmu kepada dunia berbahasa Inggeris semata-mata. Bukankah batasan dunia ilmu itu menerobosi langit? Kenapa perlu kita terhenti di batas karya-karya berbahasa Inggeris dan perucap-perucap yang hanya berbahasa Inggeris sahaja!

Kesimpulan

Kita tidak mungkin akan dapat mengetahui kesemua pengetahuan yang umumnya ditulis dalam pelbagai bahasa. Bagaimanapun, dengan adanya kemajuan dalam industri terjemahan, dunia kita yang begitu luas akan menjadi semakin kecil. Kita berkeupayaan melihat world-view dan memasuki alam budaya yang berbeza melalui terjemahan. Dengan informasi dan ilmu yang kita dapati melalui terjemahan, kita akhirnya dapat juga menjadi semakin besar dan berpengetahuan.


Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 - 1852) dan Konsep Tadika


Friedrich Fröbel, merupakan seorang ahli pendidikan Jerman. Beliau terkenal kerana mempelopori “sistem tadika” dan konsep permainan dalam alam pendidikan. Beliau mempunyai latar belakang kanak-kanak yang tidak begitu indah. Ibunya meninggal sewaktu beliau masih seorang bayi, dan bapanya seorang paderi, meninggalkannya bagi mengikuti ajaran agamanya. Beliau dibesarkan dengan rasa cinta kepada alam semula jadi dan kepercayaan Kristian yang kuat. Latar belakang tersebut dikatakan mempengaruhi pokok pemikirannya tentang pendidikan. Beliau berusaha mencari dan menggalakkan kesatuan dalam kesemua benda. Menurutnya:

The purpose of education is to encourage and guide man as a conscious, thinking and perceiving being in such a way that he becomes a pure and perfect representation of that divine inner law through his own personal choice; education must show him the ways and meanings of attaining that goal. (Friedrich Fröbel, Die Menschenerziehung, 1826, hal. 2)

Kepentingan Friedrich Fröbel yang berkekalan adalah pembentukannya tentang sistem tadika dengan memberi penekanan terhadap permainan dan penggunaan “gifts” (bahan permainan) dan  occupations (kegiatan). Beliau mempercayai bahawa manusia pada dasarnya produktif dan kreatif – dan pengisiannya diperoleh dengan mengembangkan kesemua bakat ini supaya berharmoni dengan Tuhan dan dunia. Sebagai keputusannya, Fröbel menggalakkan penciptaan persekitaran pendidikan yang melibatkan kerja-kerja praktis dan penggunaan material atau bahan secara langsung. Melalui persemukaannya dengan dunia atau alam, maka sesuatu pemahaman dapat ditemui. Melalui kepentingan permainan, iaitu sejenis aktiviti kreatif, kanak-kanak menjadi sedar akan kedudukan mereka dalam dunia yang didiami mereka. Keprihatinan utamanya adalah mengajar kanak-kanak melalui permainan pendidikan dalam keluarga. Pada waktu akhir-akhir hidupnya, hal ini menjadi semakin dihubungkaitkan dengan tuntutan terhadap pusat-pusat khusus bagi penjagaan dan perkembangan kanak-kanak di luar rumah. Sumbangan Fröbel dalam hal ini jelas bermanfaat sampai hari ini. Perkataan “Kindergarten” dalam bahasa Inggeris hari ini secara etimologinya diambil daripada bahasa Jerman yang terbit daripada idea Fröbel tersebut.


Friday, May 18, 2012

Puisi Korea di Stesen


Cara puisi dimasyarakatkan di Korea: Puisi-puisi di stesen-stesen keretapi bawah tanah.


Sunday, May 6, 2012

Puisi: Tidak Semudah Itu


Tidak Semudah Itu


Tidak mudah jadi orang yang betul
kalau majoriti banyak yang tolol
tidak mudah jadi orang yang benar
kalau penguasa memberuk dan bernanar
Lim Kim Hui
Seoul
30hb. April 2012Puisi: Tarikh Keramat


Tarikh Keramat

Di sini
bulan april musim bunga
bunga sakura berkembang mekar

Di sana
bulan apa musim pangkah
penguasa masih curiga
rakyat dibiarkan tertanya-tanya
tak tentu hujung pangkal
tak tahu nasib arahLim Kim Hui
Seoul
14hb. April 2012


Thursday, March 15, 2012

Kata Lupa Kepada Ingat
sewaktu kautersungkur
baru k
autahu
betapa bahagianya
menjadi aku!


Puisi merupakan bahasa kenangan yang merakamkan peristiwa-peristiwa masa lalu. Tatkala kita sudah lupa, metafora bahasanya bagaikan mengingatkan rindu kita pada masa silam. Tatkala kita mahu mengingati sesuatu, ada suatu pesan yang tidak harus kita lupakan: kadangkala lebih baik lupa daripada ingat. Kumpulan puisi KATA LUPA KEPADA INGAT ini mengumpulkan sejumlah 71 puisi yang merakamkan pelbagai peristiwa yang mahu dilupakan penulis tapi citra-citranya terus-menerus bertali-temali dalam ingatan.

Poetry is a linguistic expression of the old memories. When we have forgotten, the metaphoric language reminds us of the nostalgic past. When we wish to remember something, there is a message that we shouldn't forget: Sometimes it is better to forget than to remember. The anthology of "Says Forget to Remember" is a collection of 71 poems which represents the events to be forgotten by the author, but their visions to be continuously rigging in the memory.